Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencilerine dersler veya sektör temsilcisi gerçek müşterilerle ilişkiler çerçevesinde kendilerini gelecekteki mesleklerine hazırlamak üzere ders ve ders dışı zamanlarını da geçirebilecekleri bir çalışma alanı sunuyor. Burada özellikle üçüncü sınıfa geçerken yapılan bir tercihle belirleyecekleri siyasal iletişim ve kurumsal iletişim patikalarından birisinde uzmanlaşmak üzere seçecekleri derslerle ilgili üretimleri kavramsallaştırıyor, geliştiriyor, tartışıyor ve sunuyorlar. Böylelikle, gerçekleştirdikleri çeşitli projelerden oluşan ve sektöre girerken kendilerine çok yardımı olacak bir port- folyoya sahip oluyorlar, alanlarındaki iletişim yarışmalarına katılarak, gerçek müşterilerle buluşarak  profesyonel yaşamın getireceklerini daha öğrenci iken deneyimleme imkanı ediniyorlar. Halkla ilişkiler mesleğinin ilk heyecanlarını ediniyorlar.