"Türkiye'de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernleşme

Proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde elektrikli ev teknolojilerinin toplumsal tarihini yazmayı hedeflemektedir. Bu tarih yazımında ev teknolojilerinin farklı mecralardaki temsilleri ve kadın kullanıcıların deneyim ve algıları irdelenecektir.

Proje iki ana eksende ilerleyecektir: Birincisi, 1930-2020 senelerini kapsayacak çok kapsamlı bir medya arşiv çalışmasıdır. Gazete, dergi, film, televizyon ve çevrim içi ortamların incelenmesi medya arşiv çalışmasını oluşturacaktır. İkincisi, üç büyük şehirde yapılması planlanan sözlü tarih çalışmasıdır.

Projede bir araştırmacı, bir doktora sonrası araştırmacı, bir yüksek lisans bursiyeri, iki doktora bursiyeri ve iki lisans bursiyeri çalışmaktadır. 15.02.2021’de başlayan proje 15.08.2023’te bitecektir.

"A Critical Perspective on Greenwashing Under the Roof of Corporate Environmentalism"

“A Critical Perspective on Greenwashing Under the Roof of Corporate Environmentalism” başlıklı kitap bölümü, Palgrave MacMillan tarafından “Palgrave Studies of Marketing in Emerging Economies” kitap serisinin bir parçası olan Green Marketing in Emerging Economies: A Communications Perspective başlıklı kitapta basıldı.

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ve yeşil aklama pratikleri arasındaki ilişkinin eleştirel bir bakış açısıyla analiz edildiği çalışmada, ulus-ötesi şirketlerin, uluslararası kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının çevreye yönelik uygulamalar vasıtasıyla yürüttükleri ilişkiler ekonomi politik bir yaklaşımla inceleniyor. Detaylı bilgi için bkz. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-82572-0_6

Avusturya Hükümeti’nin uluslararası işbirliklerini teşvik amacıyla verdiği Ernst Mach Worldwide Grant kapsamında Viyana Üniversitesi’nde araştırma yaptı. 

Önceki davranışların gelecekteki karar verme mekanizmalarına etkileri üzerine yürüttüğü bir dizi sosyal deney Oxford Handbook of Social Networks kitabında “Five Field Experimental Tests of Preferential Attachment” bölümünde yayınlandı.  

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve COVID-19 salgınının sanat izleme pratiklerine nasıl yansıdığını gözlemleyen “Küresel COVID19 Salgınının Türkiye’deki Çağdaş Sanatı Dönüştürücü Etkileri” projesinde yer aldı. Araştırmanın ilk çıktısı “Impacts of Processes of Digitalization on the Reception of  Contemporary Art in Turkey During Covid-19” başlığıyla Cultural Trends dergisinde yayınlandı.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ile Global Akademi ortaklığında geliştirilen Türkiye Eğilimleri Araştırması‘nın 2021 yılı saha çalışmaları 23 Ekim-5 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye temsiliyetine sahip 26 ilde yaşayan 18 yaş üzeri 1.000 kişiyle yapılan görüşmelere dayanan çalışmaya göre Türkiye’de halkın ana gündem maddesi “ekonomik sorunlar”. Geçtiğimiz yıla göre oranını üçe katlayan “mülteci sorunu” ikinci sıraya yerleşirken, “Koronavirüs salgını” üçüncü sırada yer aldı.